Прием

zapoved priem 7klas 2014 2015

zapoved priem 7klas 2014 2015 Page 2

zapoved priem 7klas 2014 2015 Page 3

НАРЕДБА No 11 от 28.03.2005 г . за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 

ДРУГИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли: Държавен план-прием за учебната 2014/2015 г. (Заповед РД-06-207)

Изтегли: Таблица

Изтегли:Държавен план-прием за учебната 2014/2015 г. (изменен и допълнен) (Заповед РД-06-223)

AddThis Social Bookmark Button