Програма

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
за втория учебен срок на учебната 2018/2019 година

 

V А клас

V Б клас

А клас

Б клас

VІІА клас

VІІБ клас

ПОНЕДЕЛНИК

1

География

Човекът и пр

Математика

Музика

Математика-РП

Бълг.ез. и лит.

2

Математика-РП

Математика

Човекът и пр

Англ. език

Музика

Бълг.ез. и лит.

3

Човекът и пр

Бълг.ез. и лит.

Физ.възп. и сп.

Математика

Англ. език

История и цив.

4

Музика

География

Англ. език

Човекът и пр

Бълг.ез. и лит.

Математика-РП

5

Инф.техн.

Музика

История и цив.

Математика-РП

Бълг.ез. и лит.

Физ.възп. и сп.

6

Бълг.ез. и лит-РП

Инф.техн.

Музика

Физ.възп. и сп.

История и цив.

Бълг.ез. и лит.-РП

7

Час на класа

Час на класа

ВТОРНИК

1

Математика

Човекът и пр

Англ. език

Бълг.ез. и лит.

Изобр. изк.

География

2

Англ. език

География

Човекът и пр

Бълг.ез. и лит.

Изобр. изк.

Математика

3

Човекът и пр

Математика-РП

Физ.възп. и сп.

  Музика

География

Изобр. изк.

4

География

Англ. език

Бълг.ез. и лит

Инф.техн.

Физика и астр.

Изобр. изк.

5

Музика

Бълг.ез. и лит

Бълг.ез. и лит

Човекът и пр

Математика

Физика и астр.

6

Бълг.ез. и лит.

  Тех. и пр.

Тех. и пр.

Физ.възп. и сп.

Инф.техн.

Англ. език

7

Час на класа

Час на класа

СРЯДА

1

Математика

Физ.възп. и сп.

Математика

Англ. език

География

Бълг.ез. и лит.

2

Бълг.ез. и лит.

Математика

Бълг.ез. и лит.

География

Математика

Музика

3

Бълг.ез. и лит.

Англ. език

Математика-РП

Бълг.ез. и лит.

Физ.възп. и сп.

Математика

4

Англ. език

Бълг.ез. и лит.

Физ.възп. и сп.

Тех. и пр.

Бълг.ез. и лит.

Биология и ЗО

5

Математика-РП

Бълг.ез. и лит.

Тех. и пр.

Математика

Англ. език

География

6

Физ.възп. и сп.

Музика

География

Бълг.ез. и лит.-РП

Биология и ЗО

Англ. език

7

Час на класа

ЧЕТВЪРТЪК

1

Физ.възп. и сп.

Математика

Изобр. изк.

Бълг.ез. и лит.

Математика

Биология и ЗО

2

Англ. език

История и цив

Изобр. изк.

Математика

Биология и ЗО

Физ.възп. и сп

3

История и цив

Англ. език

Бълг.ез. и лит.

Човекът и пр.

Физ.възп. и сп.

Математика

4

Математика

Физ.възп. и сп.

 Математика

Англ. език

Бълг.ез. и лит.

История и цив.

5

Бълг.ез. и лит.

Математика-РП

Англ. език

История и цив

Математика-РП

Бълг.ез. и лит.

6

Тех. и пр.

Бълг.ез. и лит.-РП

Бълг.ез. и лит.-РП

Физ.възп. и сп.

История и цив.

Инф.техн.

7

Час на класа

 

ПЕТЪК

1

Англ. език

Изобр. изк.

Математика

Тех. и пр.

Математика

Бълг.ез. и лит.

2

Математика

Изобр. изк.

Човекът и пр.

История и цив

Бълг.ез. и лит.

Англ. език

3

Изобр. изк.

Бълг.ез. и лит.

История и цив

Математика

Бълг.ез. и лит.-РП

Математика

4

История и цив

Математика

Бълг.ез. и лит.

Изобр. изк.

Англ. език

Математика-РП

5

Изобр. изк.

Англ. език

Инф.техн.

Бълг.ез. и лит.

Физика и астр.

Химия и ООС

6

Бълг.ез. и лит.

История и цив

Музика

Изобр. изк.

Химия и ООС

Физика и астр.

7

Тех. и пр.

Тех. и пр.

AddThis Social Bookmark Button