Учебно време

Начало на учебната 2018/2019 г. - 17 септември 2018 г.

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. - есенна ваканция

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. - коледна ваканция

05.02.2019 г. –  междусрочна ваканция

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. - пролетна ваканция

 

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература 

23.05.2019 г. – Втори ДЗИ 

17.06. 2019 г. - НВО за 7 клас по БЕЛ

19.06.2019 г. - НВО за 7 клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година

31.05.2019 г. – I-IV клас

14.06.2019 г. – V-VI клас

28.06.2019 г. – VII клас

AddThis Social Bookmark Button